Ang pagdating ng mga kastila


10-Mar-2019 06:06

Matatapang ang mga Mayan at naniniwala sila na mas mabuti pang mamatay sila kaysa matalo ng kanilang kaaway Ang kabihasnang Aztec ay umusbong sa Valley of Mexico.

ang pagdating ng mga kastila-29

ecards and dating humor

ang pagdating ng mga kastila-20

online dating all over the world

Sa sukdulan nito, ito ang pinakamasinsing populasyon at mga lipunang may kasiglahan ang kultura sa buong mundo. Dating mga mangangalap ng pagkain, mga maninila, at mga mangingisda ang mga Maya, bago naipakilala sa kanila ang pagsasaka ng kapit-bahay na mga tribo (hindi nalalaman ng mga arkeologo kung kailan talaga naganap ang pagpapakilala sa pagbubukid).Kuha mo pa kayang Ako'y hagkan at yakapin, hmm Hanggang sa pagtanda natin Nagtatanong lang sa'yo Ako pa kaya'y ibigin mo Kahit maputi na ang buhok ko... di palayain ka Kaya pinilit kong Huwag aminin sa iyo Kung alam mo lang kaya Ang tunay na nadarama Nanaisin mo pa bang Lumayo sa piling ko At kung alam mo lang sana Kailan ma? yo Laging nasa puso ko Akala ko ay kaya na Ngayong wala ka na Ngunit hindi pala Limutin ka? di magawa Palagi kong tinatanong Sa sarili kong ito Ikaw ba?